การทดสอบวัสดุ

รายงานการทดสอบ

EN263: วิธีอย่างเป็นทางการในการแสดงแผ่นอะคริลิกสุขภัณฑ์เป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานคุณภาพของสหภาพยุโรป

 UL94 และ UL746C: แสดงประสิทธิภาพในการสวมใส่และทนไฟโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ใช้กับอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์